August 5, 2022

ประโยชน์ของกากกาแฟ ที่ไม่ได้มีดีแค่ขัดผิว

ประโยชน์ของกากกาแฟ กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมสูงมาก นอกจากน้ำกาแฟที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว กากกาแฟก็มีประโยชน์เช่นกัน