June 7, 2023

ลดน้ำหนักแบบผิดๆ ลดอย่างไรก็ไม่เห็นผล เลี่ยงวิธีเหล่านี้ทันที

ลดน้ำหนักให้ถูกหลักได้ง่าย ๆ ด้วยการควบคุมอาหาร รับประทานอาหารในปริมาณที่ร่างกายต้องการ หาก ลดน้ำหนักแบบผิดๆ อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย