June 1, 2023

ไฟเบอร์กินก่อนหรือหลังอาหาร กินเวลาไหนถึงเห็นผลดีที่สุด ?

เพิ่มประสิทธิภาพในการขับถ่ายและช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดี ด้วยการรับประทานไฟเบอร์กินก่อนหรือหลังอาหาร เลือกรับประทานช่วงก่อนนอน