For perfect view paste shortcode on a page.

ProductsPriceAttributes

1.Ubereen Collagen

Ubereen Collagen
฿650.00

คอลลาเจนชนิดผง

Dipeptide

วันละ 1-2 ช้อนตวง (1 ช้อน = 5,000 มิลลิกรัม)

รับประทานได้ประมาณ 10-20 ครั้ง (1 กระปุก มี 100,000 มิลลิกรัม)

Italy

2.Neocell Super Collagen +C

Neocell Super Collagen +C
฿1,350.00

คอลลาเจนชนิดเม็ด (Tablet)

Collagen Peptide

แนะนำให้ทานวันละ 6 เม็ด = 6,000 มิลลิกรัม (1 เม็ด = 1,000 มิลลิกรัม)

1 กระปุกขนาด 360 เม็ด รับประทานได้ประมาณ 60 ครั้ง , 1 กระปุกขนาด 250 เม็ด รับประทานได้ประมาณ 42 ครั้ง

U.S.A.

3.H Collagen

H Collagen
฿1,290.00

คอลลาเจนชนิดผง

Tripeptide

วันละ 1-2 ช้อนตวง (1 ช้อน = 5,000 มิลลิกรัม)

รับประทานได้ประมาณ 10-22 ครั้ง (1 กระปุกมี 110,000 มิลลิกรัม)

Korea

4.Meiji Amino Collagen Premium

Meiji Amino Collagen Premium
฿1,590.00

คอลลาเจนชนิดผง

Collagen Peptide

วันละ 1 ช้อนตวง (1 ช้อนตวง ปริมาณ 5,000 มิลลิกรัม)

รับประทานได้ประมาณ 30 วัน (1 กระปุก มี 200 กรัม)

Japan

5.CJY COLLAGEN

CJY COLLAGEN
฿590.00

คอลลาเจนชนิดผง

Collagen Peptide

รับประทานวันละ 1 ซอง (1 ซอง มีปริมาณ 3,000 มิลลิกรัม)

1 กล่อง บรรจุ 15 ซอง (รับประทานได้ 15 วัน)

Japan

6.SAKANA Collagen

SAKANA Collagen
฿990.00

คอลลาเจนชนิดซอฟต์เจล

Dipeptide

วันละ 1-2 เม็ด (1 เม็ด = 50 มิลลิกรัม)

1 กระปุกมี 14 เม็ด (รับประทานได้ 7-14 วัน)

Japan

7.Collakenko

Collakenko
฿1,390.00

คอลลาเจนชนิดผง

Collagen Peptide

รับประทานวันละ 1 ซอง (1 ซอง มีปริมาณ 5,100 มิลลิกรัม)

1 กล่องมี 28 ซอง (รับประทานได้ 28 วัน)

South America, U.S.A.

8.TRUVIVITY

TRUVIVITY
฿1,100.00

คอลลาเจนชนิดผง

Collagen Peptide

รับประทานวันละ 1 ซอง (1 ซอง มีปริมาณ 8,200 มิลลิกรัม)

1 กล่องมี 30 ซอง (รับประทานได้ 30 วัน)

AmwayUSA

9.Colligi Collagen

Colligi Collagen
฿1,190.00

คอลลาเจนชนิดผง

Tripeptide

วันละ 1-2 ช้อนตวง (1 ช้อน = 5,000 มิลลิกรัม)

รับประทานได้ประมาณ 11-22 วัน (1 กระปุก มี 110,000 มิลลิกรัม)

Japan

10.CollaJoy by Dr.awie

CollaJoy by Dr.awie
฿1,790.00

คอลลาเจนชนิดแคปซูล

Dipeptide

วันละ 1 แคปซูล (1 แคปซูล = 710 มิลลิกรัม)

1 กระปุกมี 30 เม็ด (รับประทานได้ 1 เดือน)

U.S.A.