ผู้สูงอายุกินดีท็อกซ์ได้ไหม และช่วยแก้ปัญหาท้องผูกดีจริงหรือ