ไฟเบอร์กินก่อนหรือหลังอาหาร กินเวลาไหนถึงเห็นผลดีที่สุด ?